| Registreren

Watersportvereniging Helsdeur

Home » Zoekresultaten » Watersportvereniging Helsdeur

Algemene Informatie

Op 2 november 1979 vond in de Troubadour de

oprichting plaats van de watersportvereniging

"Helsdeur". Den Helder was met deze vereniging

een watersportvereniging rijker. Ongeveer 80

personen waren naar de oprichtingsvergadering

gekomen. Zestig procent had hiermee

gereageerd op een initiatief van een vijftal personen.

Dit actiecomité zou later ook het bestuur worden.

Je zou kunnen zeggen dat "Helsdeur" een bliksemstart heeft gemaakt, want in een vlot en goed lopende vergadering werden al vele dingen geregeld. Kennelijk had men de zaken van te voren goed "voorbereid en georganiseerd".
Het initiatief is geboren vanuit degenen met een ligplaats in de Boatex-haven. En hiermee komen we dan op het waarom van een nieuwe watersportvereniging. De Boatex was een nieuwe haven, waar steeds meer mensen met een boot een ligplaats verkregen. Daarom ontstond er volgens M. Evers en W. Pennings, resp. voorzitter en secretaris, de behoefte aan onderling contact en aan activiteiten op watersportgebied. Wij
zijn uitdrukkelijk niet ontstaan uit concurrentie of zo, doch er was duidelijk behoefte aan een nieuwe zelfstandige en open vereniging aldus beide heren.

Een van de eerste punten in de vergadering was de behandeling van de statuten. Voor de vergadering had men reeds de leden ingeschreven in een keurig verzorgd kaartensysteem en na inschrijving kreeg men meteen de al gedrukte lidmaatschapskaart mee. De behandeling van de conceptstatuten leverde geen problemen op.

De voorzitter van het actiecomité van vijf personen, stelde de vergadering voor om dit comité als bestuur voor een jaar te kiezen, wat aldus werd besloten. De vereniging ging zich meteen aansluiten bij de KNWV (Koninklijk Nederland Watersport Verbond). Tevens volgde er een inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Op de agenda stond ook het kiezen van een naam en de wimpel van de vereniging. De naam was een voorstel van de initiatiefnemers en andere namen werden niet naar voren gebracht zodat de naam "Helsdeur" werd bekrachtigd. Een ontwerp wimpel was ook al kant en klaar aanwezig, een definitief besluit moest worden genomen door de KNWV, alvorens het een officieel verenigingswimpel werd.

Het actieve bestuur had ook al een enquête formulier ontworpen, welke men ter plaatste kon invullen en weer inleveren. Op grond van de hieruit verkregen informatie ging men een activiteitenplan opstellen.

Na afloop van de vergadering werd er onder het genot van een drankje nog gezellig nagebabbeld. Een geslaagde oprichtingsvergadering van een watersportvereniging met toekomst, waarvan we ongetwijfeld nog meer zullen horen.

 

 

 

Doel

 

 

"Helsdeur" is een zich onafhankelijk opstellende vereniging.

In tegenstelling tot vele andere watersportverenigingen is

het een vereniging die geen leden heeft vanuit een bepaalde

groepering of klasse in de maatschappij. Iedereen is welkom

en kan lid worden. In artikel 3 van de statuten is het doel van

de vereniging, die haar zetel te Den Helder heeft, vervat.

Zij luidt aldus. De vereniging stelt zich ten doel de beoefening

en de bevordering van de watersport.

Zij tracht dit doel ondermeer te bereiken door:

· het beleggen van vergaderingen en bijeenkomsten,

· het houden van cursussen, lezingen;

· het organiseren van wedstrijden en tochten;

· het aanbrengen en het in stand houden van de nodige accommodatie;

· het samenwerken met andere verenigingen die hetzelfde of nagenoeg hetzelfde doel nastreven;

· andere middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

 

Verder in de statuten het verenigingsjaar, wat loopt van 1 januari t/m 31 december.

 

 

 

Vlag en Wimpel

 

De vlag van de vereniging heeft de vorm van een rechthoek, waarvan de broeking zich verhoudt tot de diepte als 2 : 3. Hij is verdeeld in acht afwisselend rode en gele horizontale banen. In het midden bevindt zich een wit vierkant met de 12 cm lange zijden onder 45 graden ten opzichte van de broeking met de daarin in zwart uitgevoerde letters H.D.

De wimpel van de vereniging is een driehoekige vlag in de kleuren en afbeelding gelijk aan de verenigingsvlag met de volgende afmetingen: Broeking - 300 Diepte - 450 

Watersportvereniging Helsdeur

Pluto 11
1785AN Den Helder
0223636308

Beschikbare Sporten

Watersport

Ad-right_invite
Ad-right_invite
Ad-right_invite