| Registreren

SSV Wilhelm Tell Putten

Home » Zoekresultaten » SSV Wilhelm Tell Putten

Algemene Informatie

Op 7 mei tot 21 mei werd het eerste bedrijventoernooi gehouden er hebben 150 personen  deelgenomen aan deze wedstrijd.

De schietsportvereniging Wilhelm Tell te Putten is opgericht op 1 april 1965.

De oprichtingsvergadering werd gehouden in hotel de Roskam te Putten.

Op deze vergadering werd onder andere het inleggeld vastgesteld op 5 gulden en de contributie op 2,50 per maand.

Als oefenavond werd vastgesteld de woensdagavond. De eerste avond was 7 april 1965 in de achterzaal van het hotel de Roskam. Er werd geschoten met een luchtbuks.    

De vereniging begon met 16 leden.

Woensdag 21 april 1965 werd er begonnen met de eerste onderlinge competitie.

De prijzen die men kon winnen waren een medaille een beker en een fles jenever.

Op  woensdag 7 juli 1965 werd de eerste algemene ledenvergadering gehouden. Hierin werd besproken wat de contributie nu uiteindelijk moest zijn en wanneer er nu werd geschoten.

De oefenavond op woensdag werd verschoven naar de maandagavond in verband met de voetbalreportage op de woensdagavond op de televisie.

  

In november van het jaar 1965 werden de eerste twee luchtbuksen aangeschaft van het fabrikaat Feinwerkbau.

In het verenigingsjaar 1966-1967 zijn door de schietsportvereniging Wilhelm Tell vele wedstrijden en concoursen georganiseerd.

De bondswedstrijden voor de Veluwse Bond van luchtbuksschutters (V.B.V.L) kwam geheel voor rekening van Wilhelm Tell.

Deze wedstrijd heeft plaatsgevonden van 12 tot er met 15 april 1967.

Bij deze gelegenheid is het openingsschot zelfs gelost door de burgemeester van Putten Jhr. Mr. Quarles van Ufford.

De prijsuitreiking schijnt een dusdanig succes geweest te zijn dat de bierleverantie in gevaar dreigde te komen.

  

Door de vele behaalde resultaten bij wedstrijden en concoursen deed zich de noodzaak voor van aanschaf van een prijzenkast die tot op de dag van vandaag nog steeds vol staat met prijzen.

  

Op 16 september 1970 werd er een  bijzondere ledenvergadering gehouden in hotel de Heerdt.

Hoofdzakelijk stond ter discussie of de leden bleven in de Roskam of zouden  verhuizen naar de Heerdt waar een zaal gratis beschikbaar werd gesteld. Er werd toen besloten naar de Heerdt te verhuizen.

  

In november 1970 zijn alle zaken al geregeld en werd er vrolijk in het hotel de Heerdt geschoten.

In het jaar 1972-1973 werd er door het bestuur besloten de schietbanen in te richten voor het gebruik van klein kaliber geweren.

  

In het jaar 1976-1977 zijn de nieuwe schietbanen eindelijk klaar en worden op woensdag 27 oktober  officieel geopend door de burgemeester van Putten Jhr. Mr. W.F.Quarles van Ufford.

In januari van het jaar 1977 werd gestart met een damesafdeling.

De dames mochten alleen schieten met de luchtbuksen en ook nog op een andere avond dan de heren. De dames mochten ook  niet op de algemene jaarlijkse ledenvergadering aanwezig zijn.

Het was slechts toegestaan dat twee vertegenwoordigsters van de dames op de ledenvergadering aanwezig waren.

  

Op 8 augustus 1977 werd er in toegestemd om Wilhelm Tell een vergunning te verlenen om te schieten met klein kaliber pistool.

In 1980 verhuist Wilhelm Tell naar het pand Postweg 35 te Putten omdat De Heerdt ging verbouwen en de schietvereniging te weinig ruimte zou hebben.

In de jaarvergadering van het jaar 1981 werd er besloten dat de dames en de heren en de jeugd gezamenlijk mochten gaan schieten.

  Per brief kreeg de vereniging te horen dat ze per 1 januari 1983 het pand bij de postweg moesten gaan verlaten omdat de huisbaas teveel geluidsoverlast van de club had.

In  de herfst van het jaar 1984 werd door de gemeente Putten niet alleen de zo verlangde bouwvergunning  verleend maar er werd ook een bedrag van 40.700 gulden verstrekt.

De bouw van de schietaccommodatie  werd in het begin van het jaar 1985 door de aanhoudende vorst ernstig vertraagd.

  In mei 1985 was men zo ver dat er met de inwendige afwerking een begin gemaakt kon worden.

Medio augustus  1985 was de schietaccommodatie zover gevorderd dat men het plan had eind september over te gaan tot de plechtige opening. Op 21 september is dit dan ook gebeurd.

Afbeeldingen

Big_1158-0

SSV Wilhelm Tell Putten

Roosendaalseweg 113
3882mn Putten


Beschikbare Sporten

Ad-right_invite
Ad-right_invite
Ad-right_invite