| Registreren

Spaarnwoude

Home » Zoekresultaten » Spaarnwoude

Algemene Informatie

Het recreatiegebied Spaarnwoude wordt beheerd door  recreatieschap Spaarnwoude. Het recreatieschap is een  samenwerkingsverband tussen de provincie Noord-Holland, de gemeenten Amsterdam, Haarlem, Haarlemmerliede & Spaarnwoude, Haarlemmermeer en Velsen. Deze partijen hebben zitting in het bestuur van het recreatieschap.

Het recreatieschap heeft de volgende doelstellingen:
- het in stand houden en beheren van een gebied, waaraan door het Rijk een bufferfunctie is toegekend om stedenbouw en industrievestiging tegen te gaan
- het inrichten van het gebied voor openluchtrecreatie en natuur, waarbij de aanwezige landschapswaarden worden versterkt en cultuurhistorische objecten in stand worden gehouden

  

Voor meer info ga naar: http://www.spaarnwoude.nl/?menu=00400003_000000

  

  

Spaarnwoude

Genieweg 46
1981 L Velsen-zuid
023-5202828

Beschikbare Sporten

Ad-right_invite
Ad-right_invite
Ad-right_invite