| Registreren

SDC Putten

Home » Zoekresultaten » SDC Putten

Algemene Informatie

In 1937 was er een voetbalvereniging in Putten,genaamd HGM. HGM speelde op zaterdag. Eén van de latere oprichters van SDC Putten, dhr Keemink, is voorzitter geweest van deze vereniging. In eerste instantie was hij lid van de elftalcommissie. Door de oorlog verdween HGM geruisloos.

In 1940 was er een verslaggever van een Engels dagblad en die maakte kenbaar dat hij het jammer vond dat er geen zaterdagvoetbalclub meer in Putten was.
Dhr Keemink nam toen het initiatief om er één op te richten.

Zo ontstond op 28 november 1940 OMS (Oefing Maakt Sterk). OMS ging toen spelen in de 2e klasse van de afdeling Utrecht. OMS speelde op het terrein aan de Hoofdlaan (nu Klaarwaterboslaan).

Eveneens bestond er een zondagclub in Putten, te weten VVP. Deze vereniging was opgericht op 5 april 1937.

In 1949 ging VVP ook over tot het zaterdagvoetbal. VVP acteerde op het terrein van den Hartogh aan de Voorthuizerstraat te Putten. Hierdoor werd er gedacht aan een fusie.

Op 1 juni 1952 was een belangrijke datum en een historisch moment in de geschiedenis van de voetbalsport in Putten. Immers tot die tijd kende men in Putten twee voetbalverenigingen te weten OMS en VVP. OMS was na de ondergang van HGM opgericht op 28 november 1940 en een specifieke zaterdag vereniging. VVP (voetbalvereniging Putten), opgericht op 5 april 1937, speelde in de zondagcompetitie. Beide clubs kwamen uit in de KNVB afdeling Utrecht.

Daar de zondagwet in die tijd nogal wat verzet bood tegen het voetballen op zondag, gebeurde het met de regelmaat van de klok dat de politie de bal in beslag nam met alle gevolgen van dien.

Ook financieel zat het niet lekker bij VVP, want men mocht geen entree heffen van de gemeente. Maar daar vond men wat op!

Men gaf kaartjes uit waarop stond vermeld: bewijs van ééndagslidmaatschap. Daarmee ontdook men verbodsbepaling van de gemeenten en kreeg de club toch inkomsten. Maar de strijd om de leren knikker bleef doorgaan.

Hermandad bleef trouw komen en dat kostte VVP een flinke bom duiten! Met de belofte van de gemeente dat er gezorgd zou worden voor een goed terrein, besloot het bestuur van VVP in het seizoen 1949-1950 over te stappen naar het zaterdagvoetbal. Dit werd -begrijpelijk -in brede kring enthousiast ontvangen.

Men kreeg toen ook te maken met de plaatselijke derby OMS-VVP! Wedstrijden om van te smullen. De vonken vlogen eraf! Helaas zagen geen van beide clubs kans om door te stoten naar de grote KNVB. De voetbalsport was in dat opzicht te veel versnipperd en er was in Putten voldoende talent aanwezig om op een hoger niveau te acteren. In het belang van de voetbalsport werden de koppen bij elkaar gestoken om in Putten tot Eén voetbalvereniging te komen. Dit had toen heel wat voeten in de aarde.

Na lang praten kwam men eruit. Voorgesteld werd op één en dezelfde avond te vergaderen.VVP vergaderde in de Pol aan de Achterstraat en OMS zocht zijn heil in de Heerdt. Via een koeriersdienst bleef men op de hoogte van elkaars wapenfeiten.

En ja hoor, beide clubs gaven groenlicht! Tijdens de algemene ledenvergadering (9 mei 1952) gehouden ten huize van dhr A. Schuit werden de huishoudelijke reglementen goedgekeurd en werd besloten op 1 juni 1952 van start te gaan.

De vereniging kreeg toen de naam ;Puttense Voetbal -en atletiekvereniging S.D.C. zijnde de beginletters van Sterk Door Combinatie.

Voor meer info: www.sdcputten.nl

  

Afbeeldingen

Big_1177-0

SDC Putten

Roosendaalseweg 111
Putten
0341-35 34 97

Beschikbare Sporten

Ad-right_invite
Ad-right_invite
Ad-right_invite