| Registreren

Schietsportvereniging De Vrijheid Heemskerk

Home » Zoekresultaten » Schietsportvereniging De Vrijheid Heemskerk

Algemene Informatie

  Met een goedgericht schot stelde burgemeester J.A. Kok zaterdag- morgen het nieuwe clubgebouw van de schietvereniging "De Vrijheid" in gebruik. De nieuwe accommodatie is gevestigd in het sportpark "Assumburg" aan de Communicatie- weg. De ingebruikstelling gebeurde in aanwezigheid van vele belangstellenden en leden van het districtsbestuur van de Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie. Ter gelegenheid van de opening sprak de heer P.O.M. Blom namens de bouwcommissie. In het kort gaf hij een overzicht van de activiteiten en werkzaamheden die het nieuwe gebouw tot resultaat hadden. Schietvereniging "De Vrijheid" werd in 1968 opgericht en maakte aanvankelijk gebruik van een ruimte in café "de zon".

Tien jaar later ontstonden plannen voor een eigen accommodatie. In maart 1979 waren de voorbereidingen zover gevorderd dat met de realisatie een begin kon worden gemaakt. De gedachten gingen eerst uit naar een houten gebouw van Hoogovens dat in het sportpark te Heemskerk opgetrokken zou worden. Een plan dat echter bij het gemeentebestuur in slechte aarde viel. Daarom werd besloten een geheel nieuw gebouw neer te zetten dat door zelfwerkzaamheid van de leden kon worden gerealiseerd. Bij de opening toonden leden zich verheugd dat het verenigingsbestuur afzag van het houten gebouw en zorg droegen voor de bouw van een splinternieuwe schietaccommodatie. Een standpunt dat ook burgemeester Kok deelde. Hij noemde het verenigingsgebouw goed passend in het in aanleg zijnde sportpark.

Na de gelukwensen van de heer Os van het districtsbestuur besloot voorzitter J.M. Meyer van "De Vrijheid" met een dankwoord aan allen die aan het totstandkomen van het gebouw hun medewerking gaven. De opening werd opgeluisterd door vele bloemstukken van Heemskerkse verenigingen. De nieuwe, unieke schietaccommodatie bestaat nu uit zes geweerbanen, waarvan er drie ook voor pistoolschieten geschikt zijn. Aan de geluiddemping is alle aandacht besteed. Er is een elektrisch te bedienen schijventransport gemonteerd. Grote zorg werd ook besteed aan de veiligheid van de baan.

Dankzij deze nieuwe accommodatie kon de ledenstop worden opgeheven en een verdubbeling van het aantal is niet uitgesloten.

  

Voor meer informatie ga naar:  http://www.svdevrijheid.org/

Afbeeldingen

Big_527-0
Big_527-1
Big_527-2

Schietsportvereniging De Vrijheid Heemskerk

Communicatieweg 4B
1967 P Heemskerk
0251-237800

Beschikbare Sporten

Schietsport

Ad-right_invite
Ad-right_invite
Ad-right_invite