| Registreren

Rugby club Bulldogs

Home » Zoekresultaten » Rugby club Bulldogs

Algemene Informatie

RC Bulldogs is oorspronkelijk opgericht in 1990 te Lelystad. Kort hierna is de club verhuisd naar Almere waar het zich vestigde op het toenmalige sportpark Bok de Korver. Gedurende een aantal jaren na 1991 is de club vooral een jeugdclub gebleven. Het nadeel van een jeugdclub is dat oudere spelers niet kunnen doorgroeien naar andere teams. Met de oprichting van een seniorenteam in 1999 is ook voor de doorstroming en ontwikkeling van de spelers een oplossing gevonden. De club biedt nu plaats voor leden in elke leeftijdsklasse. Zelfs de senioren kunnen nu doorstromen naar een veteranenteam. In 1999 is een "nieuw” clubhuis betrokken (gedeeld met de Flevo Phantoms) op het sportpark de Wierden naast de Meervelden in Almere-Haven met uitzicht op het uitstekende (verlichte) speelveld. Aan de overzijde van de straat is voldoende parkeerruimte voor leden en gasten. Dit jaar maakt de club zich op om hier het 20 jarige bestaan van te vieren!

  

  

De Bulldogs beschikken nu over nagenoeg complete teams in elke leeftijdscategorie waardoor door de continue doorstroming steeds voor nieuwe leden plaats is. Nieuwe spelers worden direct opgenomen door het team en kunnen na een introductie- en trainingsperiode van 6 weken direct met een team meespelen. Vrijwel alle ouders zijn door hun aanwezigheid sterk betrokken bij de trainingen en de wedstrijden. Rugby is "a way of life”, als je er door gegrepen wordt dan ben je voor altijd een lid van een team dat elkaar door dik en dun moet steunen om een wedstrijd te beslissen in hun voordeel.

  

  

Binnen de club zijn er naast het bestuur inmiddels ook verschillende sterk actieve commissies. Denk hierbij aan een activiteitencommissie die zorgt voor kleine en grote activiteiten voor haar leden. Dit zijn Paas, Sinterklaas en Kerstfeesten. Maar ook BBQ's, toernooien in binnen en buitenland en familiedagen zoals Highland games. Ook kennen wij inmiddels een sterke en vakkundige technischecommissie welke zich bezig houdt met alles wat er op het rugby veld afspeelt. Dit betekent ontwikkeling van trainingen, individuele begeleiding van spelers. Maar ook het structureren van het trainingsaanbod. Het aanbieden van clinics aan scholen en bedrijven en het waarborgen van fair play en plezier in het spel. Tot slot is er nog een sponsor en pr commissie welke zich bezig houdt met alle externe contacten van de club. De sponsorcommissie houd zich voornamelijk bezig met het werven en behouden van sponsoren. Ook wordt er continu gekeken naar nieuwe advertentie mogelijkheden om sponsoren aan te bieden. De public relations commissie is verantwoordelijk voor alle persberichten en contacten met de (lokale)media.

  

  

Naast de horizontale binding tussen de teamleden onderling werken wij continu om ook de verticale binding tussen de leeftijdsgroepen te bevorderen. Oudere spelers helpen en begeleiden bij de training van de jongeren en brengen zodoende hun kennis van het spel over op de jongeren. Ook de betrokkenheid bij het wel en wee van de club neemt hierdoor toe.

  

  

Al met al is het een gezellige en sociale club waarbij het plezier in het spel voor de jeugd voorop staat en voor de ouderen het winnen wat meer aandacht krijgt. Het Seniorenteam is dan ook in verschillende divisies kampioen geweest en werkt hard om nieuwe titels te bemachtigen.

  

Postadres:
Rugby club Bulldogs
Breukelgracht 48
1324 NK Almere

  

  Voor meer info ga naar: http://www.pitchero.com/clubs/rcbulldogsalmere/

Afbeeldingen

Big_265-0
Big_rc bulldogs touchrugby  zonne-eiland noordeplassenwest.

Rugby club Bulldogs

Meerveldstraat
1359 H Almere-Haven
036-5347305/06-12998172

Beschikbare Sporten

Rugby

Ad-right_invite
Ad-right_invite
Ad-right_invite