| Registreren

RKVV DSS

Home » Zoekresultaten » RKVV DSS

Algemene Informatie

De grote Haarlemse sportman Pim Mulier was pas veertien jaar oud toen hij 't in het jaar 1879 in zijn ondernemende bol kreeg een football-club op te richten. HFC noemde hij de, later 'koninklijke', vereniging. Van Haarlems burgemeester lordens kreeg de jongeling het grasveld de Koekamp bij de Hout toegewezen, daar waar het Sportfondsenbad heeft gestaan.

  

Zeven schooljongens nemen veertig jaar na Pim Mulier in dezelfde stad een zelfde spontaan besluit. Ze richten ook een voetbalclub op: SDS, Sterk Door Samenspel. Hun namen: Jaap en Jan Schipper, Jan en Piet Kraakman, Wim en Chef (Joseph) Hamers, en Frans van Reijsen. Ze zijn ongeveer even oud als hun illustere voorganger. Op dinsdag 7 oktober 1919, daags nadat Jan Schipper zijn dertiende verjaardag heeft gevierd en hem door zijn vader en moeder een heuse lederen bal is geschonken, gebeurt het.Ten huize van de familie Schipper, aan het Prinsen Bolwerk 38, vindt een gesprek plaats dat verstrekkende gevolgen zal hebben. Kort ervoor hebben de gezellen van de r.-k. mulo aan de Gedempte Oude Gracht, de school van meester J.C. Vintges, nog fanatiek met elkaar gevoetbald. Dat deden ze met de nieuwe bal op het honderd meter verderop gelegen zandveldje 't Kalfje. Dat ligt er - nu als gazon - nog altijd.
Jan Schipper wordt penningmeester, de voorzitter wordt tijdelijk gevonden in de vader van Jaap en Jan. De eerste contributie wordt vastgesteld op f. 0,45 per maand. De op roomse leest geschoeide clubkleding wordt: een shirt met geelzwarte verticale banen, en een zwarte broek. Later zal er een gele bies aan de buitenzijde van de broek bij komen, omdat het korte tijd eerder opgerichte TYBB, dan nog Geel-Zwart geheten, al in dezelfde roomse kleuren blijkt te spelen. De volgende dag op school wordt de club moeiteloos aangevuld tot een compleet elftal. De jongste van de twee broers Kraakman die bij de oprichting zijn betrokken, Piet., ziet het ontstaan van de club ietsje anders dan Wim Hamers. (Pastoor) Kraakman schrijft in februari 1969 in de Rood-Groen:
'SDS, later moest dat DSS worden, begon in de 7e klas van de Oude Gracht-school, waar meester Th.J. Gerritsen ons in zijn uitstekende gymlessen onze lichamelijke conditie bijbracht en ons tot "grote daden" opwekte. (...) AJs klasseonderwijzer stond hij altijd enige minuten pauze oe tussen de lessen. En in die pauzen staken wij de hoofden bij elkaar om 'n elftal te formeren, dat in "het plantsoen" van de Haarlemmerhout de strijd zou aanbinden tegen de daar voetballende jongens. Dáár lag het begin. Maar nog niet officieel. Toen werden er alleen nog maar "metsies" (van 'matches', red.) aangenomen, en gewonnen of verloren... In een of andere pauze werd besloten om 'n "club" op te richten en onder de les werden briefjes rondgestuurd om een geschikte naam te vinden. Dat was belangrijk!'

 

SDS wordt DSS

'Bij het eerste lustrum' werd SDS 'omgedoopt' in DSS, schrijft De Tijd-Nieuwe Haarlemsche Courant van 20 september 1969. Het dagblad geeft er een opmerkelijke mogelijke verklaring bij: 'Misschien lag DSS beter in het gehoor.'De tijdsaanduiding van de naamswijziging is ongetwijfeld juist. Op 7 oktober 1924 schrijft secretaris Jan Kraakman in de lustrum-feestgids over'den nieuwen adviseur Kap. Postma, die met levendige belangstelling en sympathie, de schouders onder het werk zette en mee hielp van SDS te maken, wat DSS thans is.' Over de reden van de verandering bestaat echter vooral onduidelijkheid.

Volgens oude en voormalige DSS'ers zou er in de jaren '20 binnen de DHVB al een andere vereniging SDS zijn geweest. Dat zou de letter-omzetting noodzakelijk hebben gemaakt. Opmerkelijk genoeg is nu juist alleen bekend dat in 1926 in Vlaardingen een 'DSS' is opgericht. Van deze inmiddels gefuseerde vereniging hangt nog een blauw-gele vaan in een zijvertrek van ons clubhuis: 'DSS '26' staat erop. Verschillende bronnen menen dat ergens in Limburg een SDS of DSS moet zijn geweest en brengen dat dan in verband met een naamsaanpassing bij het Haarlemse DSS. Feit is dat ónze vereniging later, wanneer het vanaf 1935 uitkomt in de tweede klasse van de IVCB, tijdelijk een H krijgt aangeplakt: DSSH heten we dan. Navraag bij de KNVB-afdeling Limburg levert overigens geen bevestiging op van het bestaan van enige club van gelijke naam, toen of nu.

  

De afsplitsing

In de zomer van 1954 vinden kort na elkaar drie algemene ledenvergaderingen plaats. Aan het eind van de eerste, reguliere, vergadering op 28 juni treden vier bestuursleden af: Hans van Liemt, Hans van Baaren, Jan de Graaf sr. (de vader van de Studio Sport- sportverslaggever Ben de Graaf) en Joop Riko. Zij eisen de oprichting van een ballotage commissie en het recht van het bestuur om de elftalcommissie samen te stellen. Op 2 juli stapt de juniorencommissie in navolging van de vier bestuursleden ook op.Op 16 juli vindt een tweede vergadering plaats, nu onder auspicien van de Nederlandse Katholieke Sportfederatie (NKS). 'Banjo' (?) schrijft in de Rood-Groen van juli 1954:
( ... ) 'Deze ex-bestuurders wilden dus het recht krijgen leden te royeren of aan te nemen. "Geen dictatuur in onze Vereniging!" was de eerste reactie van de heer Portegies. Wat het tweede punt betreft, dat er iets veranderd moet worden, zal iedere D.S.S.'er met mij eens zijn. Wij denken even terug aan de degradatie van ons Ie, en, zonder iemand te verwijten, weet een ieder, dat er toch met de Elftal-commissie iets scheef heeft gezeten. ( ... )


Indien de voorwaarden van de aftredenden zouden worden aangenomen, zouden deze volgens 'Banjo'
'D.S.S. het oude bestuur ( ... ) laten behouden en daarmede, sprekend met de Heer Horn, de Vereniging een groot onrecht (...) aandoen! Immers, de normale gang van zaken is toch, dat wanneer het Bestuur aftreedt, een ander Bestuur wordt gekozen? ( ... )


'Met de kleinst mogelijke meerderheid 35-34 werden de voorwaarden afgewezen, met gevolg, dat wij even ver zijn als voorheen.'
Deze tweede vergadering, waarin de opstappers bakzeil halen, kent een opmerkelijk incident doordat een aantal volmachtstemmen (ten gunste van de aftredende bestuursleden) worden uitgebracht. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan volgens het reglement van de vereniging.
Op de derde vergadering op 16 augustus 'verliep alles vlot en zakelijk', volgens 'S' (Kick Sanberg') in Rood-Groen. Oud-voorzitter B. van de Berg van AFC uit Alkmaar wordt tot voorzitter gekozen. Penningmeester wordt Cees Harmes. Ben Bosdijk algemeen commissaris en vice-voorzitter. en Wim Dekker secretaris.


Jan de Graaf en zijn zonen, trainer Mvnett. het grootste gedeelte van het eerste team en een aantal andere leden verlaten DSS. Zij beginnen een eigen vereniging, die de toepasselijke naam Renova (Lat. =, hernieuwd) krijgt. Eerst zou deze club overigens Viktoria heten.
Tussen DSS en Renova is het nog enige tijd op verschillende fronten haat en nijd. Men poogt over en weer leden over te halen lid te worden. en er is een heel gedoe over de overschrijvingen van de ex-DSS'ers naar Renova. In de buitengewone ledenvergadering van 23 maart 1955 worden de vertrokkenen officieel geroyeerd als lid. De nieuwe voetbalclub Renova zal uit-eindelijk in 1992 met FC Schalkwijk fuseren tot FC United.

  

Voor meer info ga naar: http://www.dss-voetbal.nl/

  

  

Afbeeldingen

Big_1340-0
Big_1340-1
Big_1340-2

RKVV DSS

Pim Mulierlaan 12
2024 B Haarlem
(023) 5272678

http://www.dss-voetbal.nl/

Beschikbare Sporten

Voetbal

Ad-right_invite
Ad-right_invite
Ad-right_invite