| Registreren

Baarnse Watersportvereniging De Eem

Home » Zoekresultaten » Baarnse Watersportvereniging De Eem

Algemene Informatie

De Baarnse Watersportvereniging De Eem werd op 20 maart 1923 door circa 20 leden opgericht onder voorzitterschap van de heer ir. J.G.L. Tegelberg.

Een aantal privé wherry's, zeilboten en kano's mocht door de leden worden gebruikt. Aan het einde van het eerste jaar was het aantal leden al tot 48 gegroeid.

Sinds 1928 is de BWV De Eem, op voordracht van de vereniging ‘De Hoop' uit Amsterdam, lid van de Koninklijke Nederlandse RoeiBond (KNRB) en van het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond (KNWV).

De presentielijst van de oprichtingsvergadering van 20 maart 1923 staat hiernaast afgebeeld.

  

  

Botenhuis

Het botenhuis werd destijds voor 180 gulden per jaar van de gemeente Baarn gehuurd en lag tussen de twee zwembaden die in 1916 door de heer August Janssen waren gebouwd. Naar hem werd de tegenwoordige toegangsweg genoemd. Na zijn overlijden werden beide zweminrichtingen aan de gemeente geschonken. Een van de zwembaden bevond zich voor het huidige jollenveld en hier kon het ‘gewone volk' gratis baden. De badmeester woonde op ons terrein in het voormalige bootsmanshuis. Het andere bad bevond zich voor het grote gebouw, waar nu nog het woord zweminrichting op de gevel staat en dit was alleen toegankelijk tegen betaling. In 1932 kocht BWV De Eem het botenhuis van de gemeente voor 1500 gulden terwijl zij voor de grond een erfpacht van 1 gulden per maand bedong.

  

In 1936 verkocht de gemeente beide verliesgevende zweminrichtingen aan de heer T. de Ruig, die de zwembaden exploiteerde tot aan de opening van het huidige Baarnse Zwembad.

De vervuiling van de Eem maakte later het zwemmen onmogelijk.

In 1947 vond een grondruil plaats met de heer de Ruig. Het stuk grond tussen botenloods en zwembad, aan de Amersfoortse kant, werd geruild voor grond en het voormalige bootsmanshuis, dat stond op de plaats waar nu de botenwagen geparkeerd staat.

  

  

  Wherry's en Jollen

Roeien en zeilen werd voor de oorlog voornamelijk gedaan in wherry's en 12-voets jollen. Gedurende de oorlogsjaren stonden deze activiteiten op een laag pitje. De boten werden in 1945 bij leden ondergebracht om vernieling door de wegtrekkende Duitsers te voorkomen.

Na de oorlog kwam het verenigingsleven slechts moeizaam op gang. Het botenbestand bestond toen uit 13 roeiboten en twee zeilboten. Dankzij een bootsman, die als oud-scheepstimmerman ook boten bouwde, werd ons jollen-arsenaal uitgebreid tot 6 boten in 1950.

Pas na 1969 begon onze roeivloot zich wezenlijk uit te breiden en werden de eerste kunststofboten (jeugdskiffs) aangeschaft.

  

Bootsman

Vanaf de oprichting van de vereniging is er vrijwel steeds een bootsman in dienst geweest, die al naar gelang interesse en aanleg, waakte over het verenigingsbezit. In 1943, tegen de zin van de toenmalige bootsman Knip, is men ook 's winters gaan roeien. Het bootsmanshuisje met luiken voor de ramen zag er van de waterkant heel pittoresk uit, maar was begin 90-er jaren erg uitgewoond. De bootsman Savonije heeft er tot 1994 in kunnen wonen en is na een langdurig ziekbed naar een verzorgingshuis verhuisd.

  

Het vernieuwde verenigingsgebouw

Verbouwing of vernieuwing van de accommodatie is, sedert de verwerving van de botenloods in 1932 een steeds terugkerend thema geweest. In 1947, na de grondruil met Thymen de Ruig, vond een eerste verbouwing plaats omdat de ingang moest worden veranderd.

  

  

  Het gebouw 1928-1981

  

In 1979 ging de ledenvergadering akkoord met een flinke aanbouw. Het oude, stenen gedeelte van het clubhuis met balkon werd aangebouwd, de oude botenloods gerenoveerd, het vlot vernieuwd en er kon een botenwagen worden aangeschaft, die ontworpen werd door Harry Rentema.

  

  Het gebouw 1981-1995

  De laatste verbouwing werd in 1995 gerealiseerd. Toen is de Recover, ons verenigingslokaal, bijna in grootte verdubbeld en is een nieuwe loods voor wherry's en singleboten aan het gebouw toegevoegd. Het bouwvallige bootsmanshuisje moest daarvoor worden ge ­sloopt.

  


Gebouw anno nu

  Met een ledental van ruim 400 en een royaal bestand van zo'n 80 roeiboten en 3 zeilboten heeft de vereniging aan het begin van het millennium de grenzen bereikt van instructie geven aan nieuwe leden, maar ook van de capaciteit van onze botenloodsen.

  

Verenigingstenue en embleem

  Het verenigingstenue bestaat uit een blauwe broek en een blauw shirt met een witte baan, die aan de voorzijde is voorzien van ons verenigingsembleem. Het is het vroegere gemeentewapen van Baarn, zoals dat gold in de periode 1867 tot 1969. Dit embleem bestaat uit een blauw veld met daarop een steigerend zilveren paard, in bedwang gehouden door een Romeinse slaaf in goud. De kleuren zijn enigszins aangepast.
Het beeld schijnt een schets te zijn van een marmergroep in Stuttgart, gemaakt door een hofdame van koningin Sophia van Wurtemberg, gemalin van koning Willem III. Het beeld had geen specifieke betekenis met betrekking tot Baarn. In 1969 werd weliswaar het gemeentewapen gewijzigd, maar BWV de Eem heeft het oude wapen in ere gehouden.
  

Het Clubblad de Eemflits

De Eemflits bestaat onder de huidige naam sinds 23 december 1966. U kunt op  de pagina oude covers Eemflits op wat groter formaat zien hoe het uiterlijk er in de loop van de tijd heeft uitgezien. Hieronder de miniaturen

  

Omvang vereniging

In 1923 was het aantal leden ca. 20. De ontwikkeling van het aantal leden is lastig na te gaan , omdat in de oorlogsjaren het archief van de vereniging verloren is gegaan. Wel is duidelijk dat de vereniging  een gestage groei heeft gekend. Het aantal leden bedroeg in 1976: 170, in 1982: 240 en in 1986: 270.  In 2008 is  het aantal leden naar  ca. 450  is gegroeid.

  Voor meer info: http://www.de-eem.com/

Afbeeldingen

Big_871-0

Baarnse Watersportvereniging De Eem

August Janssenweg 42
3742 R Baarn
035-5413216

Beschikbare Sporten

Ad-right_invite
Ad-right_invite
Ad-right_invite